PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci


Kandydaci z listy nr 6

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Ratomski Piotr 58 Gołdap
2 Szocik Wojciech 32 Niedrzwica
3 Kliniewska Lidia Teresa 48 Kowalki
4 Matysek Jadwiga Teresa 51 Pogorzel
5 Siłakowski Henryk 51 Wilkasy
6 Maciejak Andrzej 42 Jany

Granice okręgu wyborczego

Początek strony Gmina Gołdap