PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 10 - Komitet Wyborczy Wyborców St.Drypa


Kandydaci z listy nr 31

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Drypa Stanisław Wojciech 48 Łęgowo

Granice okręgu wyborczego

Początek strony wsie: Łęgowo, Stary Folwark, Nowy Folwark