PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Obrona Narodu Polskiego


Kandydaci z listy nr 10

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Mazanek Tadeusz Wojciech 63 Katowice
2 Bidakowski Wiesław 58 Siemianowice Śląskie
3 Waleczek Karol Wilhelm 65 Wisła-Wielka Pszczyna
4 Galas Mariusz 40 Chełm Śląski
5 Flis Marcin Tomasz 24 Pszczyna
6 Nierychło Jerzy Witold 57 Katowice
7 Padło Wioletta 37 Mysłowice
8 Bugaj Józef 56 Katowice
9 Jasnowski Roman Marian 56 Tychy
10 Domagalski Stanisław 55 Jaworzno
11 Kiełbus Stanisław 45 Katowice

Granice okręgu wyborczego

Początek strony miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński