PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 1 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej


Kandydaci z listy nr 7

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Chrzęściewski Lucjan Tadeusz 72 Uniejów
2 Szulc Marian Bronisław 64 Łódź
3 Milczarek Wanda 58 Łódź
4 Durka Krzysztof 51 Gzów
5 Madej Marek Krzysztof 65 Łódź
6 Guzicki Jan Józef 46 Łódź
7 Janas Janusz Piotr 49 Zgierz
8 Strzelecki Kazimierz Zenobiusz 60 Łódź
9 Krukowska Małgorzata 47 Łódź
10 Psikus Jarosław 30 Łódź

Granice okręgu wyborczego

Początek strony Miasto Łódź: Okręg obejmuje obszar od zbiegu północnej granicy Miasta i torów PKP trasy Łódź-Widzew – Zgierz, następnie w kierunku południowym wzdłuż torów PKP do ul. Bema, ul. Bema – numery parzyste do ul. Zgierskiej, ul. Zgierską – numery parzyste do ul. Julianowskiej, ul. Julianowską – numery nieparzyste, następnie ul. Inflancką – numery nieparzyste do skrzyżowania ul. Strykowskiej z torami PKP trasy Łódź-Widzew – Zgierz, wzdłuż torów PKP do ul. Telefonicznej, ul. Telefoniczną – numery parzyste do ul. Strykowskiej, ul. Strykowską – numery parzyste do ul. Źródłowej, ul. Źródłową – numery parzyste do ul. Dwernickiego, ul. Dwernickiego – numery parzyste do ul. Północnej, ul. Północną – numery parzyste do ul. Kilińskiego, ul. Kilińskiego – numery nieparzyste do granicy stacji PKP Łódź-Fabryczna, następnie wzdłuż południowej granicy stacji PKP do torów trasy Łódź-Fabryczna – Koluszki, dalej wzdłuż torów do ul. Targowej, ul. Targową – numery nieparzyste do ul. Tuwima, ul. Tuwima – numery parzyste do ul. Dowborczyków, ul. Dowborczyków – numery nieparzyste do al. Piłsudskiego, dalej al. Piłsudskiego – numery parzyste do ul. Kilińskiego, ul. Kilińskiego – numery nieparzyste do ul. Tymienieckiego, ul. Tymienieckiego – numery parzyste, następnie w kierunku południowo-zachodnim przez teren d. ZPB „Uniontex” do ul. Piotrkowskiej, ul. Piotrkowską – numery nieparzyste do ul. Czerwonej, ul. Czerwoną – numery nieparzyste do ul. Wólczańskiej, ul. Wólczańską – numery nieparzyste do ul. Wróblewskiego, ul. Wróblewskiego – numery nieparzyste do torów PKP trasy Łódź-Kaliska – Łódź-Chojny, dalej wzdłuż torów PKP do rzeki Jasień, następnie wzdłuż rzeki Jasień do ul. Prądzyńskiego, ul. Prądzyńskiego – numery nieparzyste do wschodniej granicy lotniska Lublinek, dalej wzdłuż wschodniej, północnej i zachodniej granicy lotniska Lublinek do ul. Ikara, ul. Ikara – numery parzyste do ul. Biwakowej, ul. Biwakową – numery nieparzyste i przedłużeniem ul. Biwakowej do zbiegu ul. Maratońskiej i granicy Łodzi z gminą Pabianice, dalej wzdłuż granicy Łodzi w kierunku północnym do ul. Zadraż, dalej od zbiegu ul. Zadraż i ul. Szczecińskiej wzdłuż granicy Łodzi z gminą Aleksandrów Łódzki, dalej wzdłuż zachodnio-północnej granicy miasta do torów PKP trasy Łódź-Widzew – Zgierz.