PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 4 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej


Kandydaci z listy nr 7

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Majchrzak Teresa 36 Biskupiczki

Granice okręgu wyborczego

Początek strony wsie: Biskupiczki, Butowo