PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 2 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość


Kandydaci z listy nr 4

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Witkowski Jarosław Jerzy 46 Gołdap
2 Senda Grażyna Barbara 50 Gołdap
3 Kondraciuk Beata Sylwia 41 Gołdap
4 Szostak Janina Mieczysława 58 Gołdap
5 Ołów Sylwia Katarzyna 43 Gołdap
6 Piątkowski Jan 55 Gołdap

Granice okręgu wyborczego

Początek strony Miasto Gołdap