PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin


Kandydaci z listy nr 2

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Bosak Wojciech 43 Przybysławice
2 Prochwicz Eugeniusz 53 Czyżów
3 Bujakowska Elżbieta Honorata 56 Kraków
4 Zaprzalska Helena Maria 57 Miechów
5 Gąsior Barbara 25 Krzeszowice
6 Ropka Maciej Grzegorz 32 Proszowice
7 Morajka Paweł Rafał 23 Krzeszowice
8 Jednaka Elżbieta 31 Ratajów
9 Szklarski Marcin Ignacy 23 Zalas
10 Apryasz-Szczudło Sabina 48 Słomniki

Granice okręgu wyborczego

Początek strony Powiaty: miechowski, proszowicki, krakowski, wielicki