PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców "KANDYDATA NA BURMISTRZA WŁADYSŁAWA PAWŁOWSKIEGO"


Kandydaci z listy nr 19

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Szafruga Ireneusz Jan 60 Gołdap
2 Mańkowski Maciej Jan 53 Gołdap
3 Krawczuk Stanisław 53 Babki
4 Matyszczyk Stanisław 55 Gołdap
5 Pasiuk Jerzy 50 Gołdap
6 Piechociński Romuald 47 Gołdap
7 Pyciak Jerzy Tadeusz 59 Gołdap
8 Skórczyński Maciej 40 Gołdap
9 Szoka Cezary 26 Gołdap

Granice okręgu wyborczego

Początek strony Miasto Gołdap