PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 2 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego


Kandydaci z listy nr 1

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Krukowska Janina Danuta 49 Ogrodzieniec

Granice okręgu wyborczego

Początek strony Miasto Kisielice -ulice: Cmentarna, Dolna, Leśna, Łasińska, Parkowa, Piaskowa, Żwirowa, wsie: Ogrodzieniec, Sobiewola