PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 9 - Komitet Wyborczy Wyborców Straż-Gmina-Rozwój


Kandydaci z listy nr 19

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Smolarski Stanisław 65 Klimy

Granice okręgu wyborczego

Początek strony wsie: Klimy, Pławty Wielkie