PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 3 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego


Kandydaci z listy nr 1

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Glapiak Stanisław 50 Kąkolewo
2 Kuśnierek Stefan 53 Popowo Wonieskie
3 Kociucki Andrzej 51 Osieczna
4 Wojtkowiak Kazimierz 54 Świerczyna
5 Olejnik Jan 58 Kąty
6 Koronowski Szymon 25 Frankowo

Granice okręgu wyborczego

Początek strony gm. Osieczna