PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 5 - "Komitet Wyborczy Wyborców Robakiewicza"


Kandydaci z listy nr 29

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Robakiewicz Andrzej 52 Jędrychowo

Granice okręgu wyborczego

Początek strony wieś: Jędrychowo