PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 1 - Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów


Kandydaci z listy nr 3

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Chmiel Jan 48 Bielsko-Biała
2 Kilar Krystyna 59 Bielsko-Biała
3 Kusiński Krzysztof 42 Gliwice
4 Seniow Henryka Grażyna 57 Bielsko-Biała
5 Półtorak Krzysztof 55 Siemianowice Śląskie
6 Lisikiewicz-Pilarz Anna Józefa 52 Czeladź
7 Litarowicz Stanisław Michał 65 Tychy

Granice okręgu wyborczego

Początek strony miasto na prawach powiatu: Bielsko - Biała powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki