PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 1 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej


Kandydaci z listy nr 7

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Kawiorski Zbigniew 64 Kozubów
2 Szymański Henryk Jacek 48 Skowronno Dolne
3 Klasiński Kazimierz Andrzej 44 Bogucice II - Szosa
4 Wywiał Fryderyk Józef 63 Pińczów
5 Rusak Leszek 49 Bogucice
6 Banach Aleksander Jan 62 Młodzawy Duże
8 Stachurski Zdzisław Jan 60 Pińczów
9 Garula Marek Jacenty 63 Chwałowice

Granice okręgu wyborczego

Początek strony Miasto i gmina Pińczów