PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców "Działamy Gospodarnie"


Kandydaci z listy nr 17

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Tulewicz Marek 39 Święciechowa
2 Kowalczyk Mieczysław 51 Lipno
3 Kossowski Błażej 57 Wilkowice
4 Leciejewski Remigiusz 26 Przybyszewo
5 Konieczna Leokadia 51 Lipno
6 Murek Ryszard 54 Długie Nowe
7 Becela Rafał Antoni 40 Piotrowice
8 Skórnicki Adam 30 Lipno

Granice okręgu wyborczego

Początek strony gm. Lipno, gm. Święciechowa