PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 3 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP


Kandydaci z listy nr 5

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Żyżyk Teresa 46 Galwiecie
2 Bogdańska Lilia Dorota 38 Kośmidry
3 Chmielewska Justyna Inga 18 Kośmidry
4 Matusiewicz Robert 29 Gołdap
5 Misiewicz Janina Alicja 51 Dzięgiele
6 Tylenda Łukasz 18 Piękne Łąki

Granice okręgu wyborczego

Początek strony Gmina Gołdap