PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej


Kandydaci z listy nr 7

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Dyraga Kazimierz 46 Górki
2 Koselarz Arkadiusz 38 Michałów
3 Szwarc Eugeniusz 51 Nieprowice
4 Juszczyk Robert 42 Szyszczyce
5 Sałuda Zbigniew Zdzisław 54 Złota
6 Klamiński Marian 69 Sędowice
7 Leks Stanisław 29 Iżykowice

Granice okręgu wyborczego

Początek strony Miasto i gmina Działoszyce, Gmina Kije, Gmina Michałów, Gmina Złota