PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 7 - Komitet Wyborczy Wyborców Straż-Gmina-Rozwój


Kandydaci z listy nr 19

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Różański Waldemar 42 Goryń

Granice okręgu wyborczego

Początek strony wieś: Goryń ( od nr 1 do nr 44 i od nr 85 do nr 149)