PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej


Kandydaci z listy nr 7

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Ardelli Ferdynand 39 Dzierżoniów
2 Kwiecień Maciej Leszek 35 Dzierżoniów
3 Swat Jan 62 Dzierżoniów
4 Bronowicki Artur 40 Bielawa
5 Waś Janina 54 Dzierżoniów
6 Piskulak Krzysztof Janusz 34 Piława Górna
7 Domagała Stefan 78 Dzierżoniów
8 Daszkiewicz Anna 36 Dzierżoniów
9 Lenarczyk Jarosław Stanisław 36 Dobrocin
10 Bombik Marcin 28 Dzierżoniów
11 Gaj Stefan Waldemar 34 Dzierżoniów
12 Korn Julita Danuta 33 Dzierżoniów
13 Leśniak Paweł Grzegorz 22 Dzierżoniów
14 Wąchała Marcin Łukasz 20 Dzierżoniów
15 Gleń Adam 50 Dzierżoniów
16 Patyjewicz Kazimierz Teodor 58 Dzierżoniów

Granice okręgu wyborczego

Początek strony miasto Dzierżoniów