PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 6 - Komitet Wyborczy Wyborców Straż-Gmina-Rozwój


Kandydaci z listy nr 19

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Mróz Zygmunt 54 Trupel

Granice okręgu wyborczego

Początek strony wsie: Trupel, Ogrodzieniec GHZ, Wola