PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 4 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego


Kandydaci z listy nr 1

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Jasiński Jan 53 Biskupiczki

Granice okręgu wyborczego

Początek strony wsie: Biskupiczki, Butowo