PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 1 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci


Kandydaci z listy nr 6

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Cepak Andrzej Franciszek 46 Pińczów
2 Spaczyński Sławomir Krzysztof 47 Pińczów
3 Kossakowska Grażyna 66 Pińczów
4 Burek Dorota Celina 45 Marzęcin
5 Kwaśniewski Antoni 69 Pińczów
6 Drej Kazimierz Jan 58 Skrzypiów
7 Dąbrowski Henryk 57 Pińczów
8 Kania Wiesław 70 Pińczów
9 Wojtasik Marek 44 Pińczów
10 Kałucki Mieczysław 53 Pińczów
11 Próchniewski Zenon Andrzej 50 Pińczów
12 Król Wiesław 52 Pińczów
13 Matuszczyk Zygmunt 62 Skrzypiów
14 Mamełka Jerzy 56 Pińczów
15 Lozia Tadeusz 58 Pińczów
16 Stolarski Rafał Jan 36 Młodzawy Duże
17 Doroz Józef 67 Pińczów
18 Szlagowska-Marchewka Alina 54 Gacki

Granice okręgu wyborczego

Początek strony Miasto i gmina Pińczów