PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 3 - Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNY POWIAT GOSPODARNE GMINY


Kandydaci z listy nr 18

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Ruszewski Paweł 51 Gołdap
2 Biedrzycki Antoni 53 Gołdap
3 Łobacz Irena 40 Grabowo
4 Mądzik Marzena Agnieszka 31 Gołdap
5 Olszewski Grzegorz Adam 31 Grabowo
6 Sienkiewicz Mariusz 23 Botkuny
7 Żedzik Leonarda 55 Gołdap
8 Zaborowski Wiesław 24 Wrotkowo

Granice okręgu wyborczego

Początek strony Gmina Gołdap