PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 12 - Komitet Wyborczy Wyborców "CZAS NA ZMIANY"


Kandydaci z listy nr 17

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Woźniak Hieronim 43 Szelejewo Drugie

Granice okręgu wyborczego

Początek strony Szelejewo Drugie