PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 8 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego


Kandydaci z listy nr 1

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Zaborowski Jarosław 33 Krzywka

Granice okręgu wyborczego

Początek strony Wsie: Goryń ( od nr 45 do nr 84), Kantowo, Krzywka, Wałdowo