PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 6 - Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna


Kandydaci z listy nr 15

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Kmita Rafał Grzegorz 27 Paradyż
2 Kupis Damian 27 Opoczno
3 Deperas Zbigniew 27 Parczów
4 Miazga Hubert 27 Rzeczyca
5 Besztak Łukasz 25 Piotrków Trybunalski

Granice okręgu wyborczego

Początek strony powiaty: brzeziński, skierniewicki, rawski, tomaszowski, opoczyński, miasto Skierniewice