PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 2 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP


Kandydaci z listy nr 5

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Piech Adam Stefan 44 Gołdap
2 Białosowski Mirosław 45 Gołdap
3 Chrystowska Danuta Renata 45 Gołdap
4 Czajkowski Marcin Grzegorz 24 Gołdap
5 Czubaszek Beata 25 Gołdap
6 Drawert Paweł 29 Gołdap
7 Iwanowski Dariusz Tadeusz 44 Gołdap
8 Judzewicz Arkadiusz 41 Gołdap
9 Łukjaniuk Jolanta 46 Gołdap
10 Mańkowski Mariusz Leonard 37 Gołdap
11 Murzyn Andrzej 44 Gołdap
12 Pawelski Mirosław Stanisław 47 Gołdap
13 Szałkowska-Siejwa Joanna Karina 34 Gołdap
14 Zachariasz Wiesław Jan 35 Gołdap

Granice okręgu wyborczego

Początek strony Miasto Gołdap