PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 11 - Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Wyborczy Ziemi Gostyńskiej


Kandydaci z listy nr 16

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Radwan Franciszek 43 Szelejewo Pierwsze

Granice okręgu wyborczego

Początek strony Szelejewo Pierwsze od nr 1 do nr 77 i od nr 86 do nr 113