PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 7 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość


Kandydaci z listy nr 4

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Kołodziej Kamil 47 Lądek Zdrój
2 Foremnik Irena 38 Kletno
3 Główka Tadeusz 58 Sienna
4 Grzesiński Witold Andrzej 81 Stronie Śląskie
5 Borsuk Mariusz Tadeusz 24 Lądek Zdrój
6 Popiel Krzysztof Jerzy 48 Lądek Zdrój

Granice okręgu wyborczego

Początek strony miasto i gmina : Lądek Zdrój, Stronie Śląskie