PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNY POWIAT GOSPODARNE GMINY


Kandydaci z listy nr 18

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Podziewski Jarosław 59 Gołdap
2 Adamowicz Sergiusz 39 Gołdap
3 Chałas Dariusz Jan 37 Gołdap
4 Domański Zbigniew Tomasz 45 Gołdap
5 Graczyk Sylwester 51 Gołdap
6 Janczuk Zdzisław 55 Gołdap
7 Jejer Bogusław Tomasz 43 Gołdap
8 Karwel Wojciech 38 Wronki Wielkie
9 Luty Stanisław 48 Gołdap
10 Mioduszewska Małgorzata Irena 37 Gołdap
11 Sadowski Zdzisław 55 Gołdap
12 Słapik Mirosław 51 Gołdap
13 Szostak Bożena 51 Gołdap
14 Zadykowicz Grażyna 50 Gołdap

Granice okręgu wyborczego

Początek strony Miasto Gołdap