PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 1 - Komitet Wyborczy Wyborców GOŁDAP RAZEM


Kandydaci z listy nr 17

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Werchowicz Paweł 42 Dubeninki
2 Cołta Romualda 55 Grodzisko
3 Domański Mirosław 43 Mieduniszki Małe
4 Grzebieniewski Antoni 40 Żabin
5 Kogut Sławomir Michał 42 Surminy
6 Lipska Ewa Elżbieta 33 Lisy

Granice okręgu wyborczego

Początek strony Gminy: Dubeninki, Banie Mazurskie