PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 2 - Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów


Kandydaci z listy nr 3

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Pawliszewski Andrzej 68 Katowice
2 Maciaszek Jakub Jacek 66 Katowice
3 Wawrosz Tomasz Piotr 29 Katowice
4 Urban Stefan 76 Katowice
5 Kruk Zofia 69 Katowice
6 Stodółkiewicz Janina 61 Katowice
7 Boduszek Ryszard 60 Tychy
8 Szuwald-Łubkowska Mariola 43 Katowice
9 Kruszyński Henryk 64 Katowice
10 Magnucka Bożena Maria 64 Katowice
11 Buczek Roman 56 Tychy

Granice okręgu wyborczego

Początek strony miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński