PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców GOŁDAP RAZEM


Kandydaci z listy nr 17

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Bolewski Piotr 58 Gołdap
2 Cherek Zbigniew Andrzej 51 Gołdap
3 Frydrych Władysław 51 Gołdap
4 Kowalczyk Lech 49 Gołdap
5 Kulikowski Marian 61 Gołdap
6 Kwaśniewski Andrzej Zygmunt 53 Gołdap
7 Lenarczyk Małgorzata 49 Gołdap
8 Modzalewski Jan Zdzisław 46 Gołdap
9 Nowak Marcin 24 Gołdap
10 Retel Leszek 46 Jabłońskie
11 Trzasko Krystyna Stanisława 56 Gołdap
12 Woźniak Barbara Małgorzata 44 Gołdap

Granice okręgu wyborczego

Początek strony Miasto Gołdap