PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 3 - Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna


Kandydaci z listy nr 15

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Ciesielski Sławomir 44 Głowno
2 Kropidłowski Jacek 51 Kutno
3 Marciniak Tadeusz 66 Kutno
4 Kamiński Andrzej Józef 60 Kutno
5 Rosińska Wanda 53 Kutno
6 Stańczyk Janina 61 Witonia
7 Sobieszek Zygmunt 70 Łowicz

Granice okręgu wyborczego

Początek strony powiaty: kutnowski, łowicki, łęczycki, zgierski