PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej


Kandydaci z listy nr 7

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Zych Ewa 44 Marki
2 Szaferski Stanisław Kazimierz 65 Marki
3 Dąbrowski Andrzej 64 Marki
4 Woźniak Wiesław 50 Marki

Granice okręgu wyborczego

Początek strony Gmina Marki