PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Lewicy


Kandydaci z listy nr 16

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Kaczmarek Włodzimierz Henryk 44 Lipno
2 Kowalski Wojciech 58 Święciechowa
3 Dudzicz Marek 56 Klonówiec
4 Kubajewska Ewa Maria 46 Strzyżewice
5 Woźniak Kazimierz 51 Lipno

Granice okręgu wyborczego

Początek strony gm. Lipno, gm. Święciechowa