PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 6 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej


Kandydaci z listy nr 7

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Idkowiak Marian 42 Grabonóg

Granice okręgu wyborczego

Początek strony Grabonóg, Taniecznica