PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 7 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego


Kandydaci z listy nr 1

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Kwaśniewski Artur Hubert 21 Goryń

Granice okręgu wyborczego

Początek strony wieś: Goryń ( od nr 1 do nr 44 i od nr 85 do nr 149)