PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 3 - Komitet Wyborczy Wyborców "Działamy Gospodarnie"


Kandydaci z listy nr 17

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Pieczyński Wojciech 47 Osieczna
2 Bajzert Janina 59 Osieczna
3 Umiński Bogusław 29 Popowo Wonieskie
4 Domańska Iwona 27 Osieczna
5 Wójcik Krzysztof 53 Osieczna
6 Bartkowiak Sławomir 34 Kąkolewo

Granice okręgu wyborczego

Początek strony gm. Osieczna