PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 2 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego


Kandydaci z listy nr 1

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Olszowski Janusz Jan 51 Ruda Śląska
2 Lesiak Alojzy Andrzej 45 Ćwiklice
3 Parysiewicz Witold Jan 61 Katowice
4 Magdziorz Gabriela Maria 52 Mysłowice
5 Paduch Eugeniusz Antoni 68 Katowice
6 Graal Alan Olaf 59 Katowice
7 Lach Andrzej 43 Katowice
8 Maziarz Marcin Michał 30 Rybnik
9 Marcela Józef Michał 53 Tychy

Granice okręgu wyborczego

Początek strony miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński