PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 1 - Komitet Wyborczy Ponadpartyjne Forum Samorządowe


Kandydaci z listy nr 17

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Cąber Janusz Stanisław 54 Bielawa
2 Kaptur Wiesław 50 Bielawa
3 Szewrański Władysław 54 Bielawa
4 Filipiak Leszek 41 Bielawa
5 Sehn-Wójcik Izabela 40 Bielawa
6 Januszkiewicz Rafał Jarosław 34 Bielawa
7 Gajda Józef Witold 58 Bielawa
8 Baczmańska Sabina Arleta 40 Bielawa
9 Zachowski Ignacy 60 Bielawa
10 Krause Andrzej Bronisław 63 Bielawa
11 Sobczak Krzysztof Franciszek 38 Dzierżoniów
12 Bieżanowska Małgorzata 30 Bielawa
13 Golla Barbara 45 Bielawa

Granice okręgu wyborczego

Początek strony miasto Bielawa