PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 1 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP


Kandydaci z listy nr 5

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Ujma Leszek 51 Kłodzko
2 Korab Paweł 31 Kłodzko
3 Kud Mariusz 41 Kłodzko
4 Półtoranos Marian 58 Polanica Zdrój
5 Dunin-Mikulski Zdzisław 62 Kłodzko
6 Badowski Stanisław 56 Kłodzko
7 Biernacki Zbigniew 54 Kłodzko
8 Kowalczyk Jerzy 53 Kłodzko, popierany przez Kłodzki Komitet Obywatelski
9 Gaweł Kazimierz 53 Kłodzko
10 Słabosz Krzysztof 58 Kłodzko

Granice okręgu wyborczego

Początek strony miasto Kłodzko