PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 6 - Komitet Wyborczy Wspólnoty Samorządowej Województwa Mazowieckiego


Kandydaci z listy nr 21

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Kapaon Grażyna Anna 43 Annopol
2 Mikulska Elżbieta 42 Borzymy
3 Rakowski Kazimierz 53 Ostrówek
4 Orych Andrzej 42 Nowe Ręczaje
5 Zieliński Ireneusz Jan 51 Chajęty
6 Tabor Tomasz 52 Cygów
7 Olszewski Andrzej Dariusz 45 Ostrówek
8 Kalinowski Romuald Krzysztof 60 Jadów
9 Jeziórski Tadeusz 48 Lasków
10 Nabiałek Krzysztof Adam 38 Jadów

Granice okręgu wyborczego

Początek strony Gminy: Dąbrówka, Klembów, Poświętne, Strachówka, Jadów