PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 3 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej


Kandydaci z listy nr 7

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Prałat Stanisław 56 Grodzisko
2 Walenciak Franciszek 50 Popowo Wonieskie
3 Wilczkowiak Henryk 36 Wojnowice
4 Smektała Andrzej 35 Świerczyna

Granice okręgu wyborczego

Początek strony gm. Osieczna