PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 7 - Komitet Wyborczy Wyborców "SILNA GMINA"


Kandydaci z listy nr 20

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Ostrowska Grażyna 35 Goryń

Granice okręgu wyborczego

Początek strony wieś: Goryń ( od nr 1 do nr 44 i od nr 85 do nr 149)