PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 4 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej


Kandydaci z listy nr 7

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Ujwary Edward Kazimierz 53 Nowy Targ
2 Kułach Andrzej 48 Witów
3 Zatorska Ewa Izabella 24 Wadowice
4 Fluder Czesław 56 Kościelisko
5 Kubińska Joanna Aneta 23 Wysoka
6 Krzysztofek Marcin 54 Lipnik
7 Byrnas Jan 49 Ludźmierz
8 Komperda Elżbieta 37 Nowy Targ
9 Tułak Marcin 32 Nowy Targ
10 Machaj Mirosław 37 Jabłonka
11 Omylak Stanisław 46 Lipnica Mała
12 Karlak Janusz 38 Lipnica Wielka

Granice okręgu wyborczego

Początek strony Powiaty: wadowkicki, myslenicki, suski, nowotarski, tatrzański