PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 1 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Lewicy


Kandydaci z listy nr 16

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Skopiński Marcin 25 Krzemieniewo
2 Nowak Paweł 23 Pawłowice
3 Adamski Ryszard Franciszek 47 Mierzejewo

Granice okręgu wyborczego

Początek strony gm. Krzemieniewo