PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy


Kandydaci z listy nr 11

Nr na liście Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie
1 Szydłowski Jerzy Adam 56 Lelów
2 Palka Robert Bartłomiej 26 Częstochowa
3 Śliwiński Marek Tadeusz 53 Częstochowa
4 Królik Wiktor Paweł 23 Częstochowa
5 Siemiński Artur Mieczysław 40 Kłomnice
6 Lisiecki Rafał Robert 27 Blachownia
7 Tabinowski Mieczysław Kazimierz 48 Częstochowa
8 Pośpiech Piotr Karol 68 Częstochowa
9 Churas Tomasz Mariusz 27 Słowik
10 Okręglicki Robert Stanisław 41 Częstochowa
11 Dróżdż Ireneusz Tadeusz 32 Lipicze
12 Zadora Norbert Konrad 30 Częstochowa

Granice okręgu wyborczego

Początek strony miasto na prawach powiatu: Częstochowa powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski