PKW - Wybory samorządowe 2006

gm. Doruchów

Nazwa Status Sygnatura
Komitet Wyborczy Wyborców Ludowe Przymierze Samorządowe Zarejestrowany DKL-7503-90/06
Komitet Wyborczy Wyborców OSIEDLE Zarejestrowany DKL-7503-181/06
Komitet Wyborczy Wyborców Społeczności Doruchów II Zarejestrowany DKL-7503-179/06
Komitet Wyborczy Wyborców Stowarzyszenie Wspólnoty Sołectwa Plugawice Zarejestrowany DKL-7503-91/06
Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnie dla nas" Zarejestrowany DKL-7503-148/06