PKW - Wybory samorządowe 2006

Państwowa Komisja Wyborcza

Committees Totalling
Parties Coalitions Organisations Electors
20 1 7 4 32

Election committees established by coalitions

Committee name Status Signature
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci Registered ZPOW-7501-1/06

Election committees established by organisations

Committee name Status Signature
Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna Registered ZPOW-7502-1/06
Komitet Wyborczy Ruch Autonomii Śląska Registered ZPOW-7502-2/06
Komitet Wyborczy Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego Registered ZPOW-7502-3/06
Komitet Wyborczy Krajowe Forum Bezrobotnych - Stowarzyszenie Społeczne Registered ZPOW-7502-4/06
Komitet Wyborczy Przymierze Samorządowe Prawicy Registered ZPOW-7502-5/06
Komitet Wyborczy Klubu Narodowego Registered ZPOW-7502-6/06
Komitet Wyborczy Społecznego Towarzystwa Ekologicznego Pro Vita Et Patria w Gliwicach Registered ZPOW-7502-7/06

Election committees established by political parties

Committee name Status Signature
Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy Registered ZPOW-7500-1/06
Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin Registered ZPOW-7500-2/06
Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego Registered ZPOW-7500-3/06
Komitet Wyborczy Stronnictwa Demokratycznego Registered ZPOW-7500-5/06
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego Registered ZPOW-7500-6/06
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Registered ZPOW-7500-7/06
Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski Registered ZPOW-7500-8/06
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP Registered ZPOW-7500-9/06
Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy Registered ZPOW-7500-10/06
Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów Registered ZPOW-7500-11/06
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej Registered ZPOW-7500-12/06
Komitet Wyborczy Konfederacja - Godność i Praca Registered ZPOW-7500-13/06
Komitet Wyborczy Wierni Polsce Registered ZPOW-7500-14/06
Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej Registered ZPOW-7500-15/06
Komitet Wyborczy Zieloni 2004 Registered ZPOW-7500-16/06
Komitet Wyborczy Jedność Rzemieślniczo-Kupiecka Registered ZPOW-7500-17/06
Komitet Wyborczy Unii Lewicy III RP Registered ZPOW-7500-18/06
Komitet Wyborczy Polskiej Partii Socjalistycznej Registered ZPOW-7500-19/06
Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" Registered ZPOW-7500-20/06
Komitet Wyborczy Nowa Wizja Polski Registered ZPOW-7500-21/06

Election committees established by electors

Committee name Status Signature
Komitet Wyborczy Wyborców Mieszkańcy dla Polski Registered ZPOW-7503-1/06
Komitet Wyborczy Wyborców Młodzi 2006 Registered ZPOW-7503-2/06
Komitet Wyborczy Wyborców Obrona Narodu Polskiego Registered ZPOW-7503-3/06
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Ludowo-Narodowy Registered ZPOW-7503-4/06